Tudi v času epidemije imamo pravice!

Poišči svoj scenarij in se opremi!

Podatke o plačah in nadomestilih najdete na dnu.

Ali že imaš svoje zastopstvo?

Če ne je zdaj dober čas, da se obrneš na svoj sindikat in ga opozoriš na svojo situacijo. Če sindikata za tvoje področje dela ni, se povežite s sodelavci.

Za informacije o sindikalnem organiziranju se lahko obrnete na [email protected].

Vam želi delodajalec prekiniti delovno razmerje?

Delodajalec pravi, da za vas zaradi trenutne epidemiološke situacije v Sloveniji nima več dela? Vas želi prepričati, da podpišete sporazum o prenehanju delovnega razmerja ali celo, da sami daste odpoved? Nikar! S tem zgubite pravico do denarnega nadomestila na zavodu za zaposlovanje ali pravico do denarne socialne pomoči na centru za socialno delo.

Če delodajalec za vas res nima več dela, potem vam mora dati odpoved iz poslovnega razloga. S takšno odpovedjo se lahko prijavite na zavodu za zaposlovanje in vložite vlogo za denarno nadomestilo. Opozarjamo tudi, da trenutna situacija ni nujno zakonit razlog za odpoved iz poslovnega razloga.

V primeru odpovedi iz poslovnega razloga poiščete pravno pomoč in po posvetu vložite tožbo zaradi nezakonitega prenehanja delovnega razmerja.

Pravno pomoč lahko najdete na Delavski svetovalnici ali pa na svojem sindikatu.

So vas poslali domov na čakanje, ker za vas nimajo dela?

Bodite pozorni, delodajalec vam mora vročiti pisno odredbo o čakanju na delo.

So vam odredili delo na domu?

Delodajalec vam mora vročiti pisno odredbo o delu na domu in vam zagotoviti vsa potrebna delovna sredstva za varno delo na domu.

Vas želijo namesto na čakanje poslati na dopust?

Na Inšpektoratu za delo poudarjajo, da kljub trenutni epidemiološki situaciji v Sloveniji delodajalec ne sme zgolj enostransko odrejati letnega dopusta.

To lahko stori le v dogovoru z delavcem, vendar mora pri tem upoštevati navedene zahteve, ki ga omejujejo z namenom, da se letni dopust uresniči v skladu z njegovim temeljnim namenom (počitek in rekreacija).

Vam lahko delodajalec odredi neplačan dopust?

Nikakor! Neplačana odsotnost (t. i. neplačani dopust, izredni dopust) je možnost odsotnosti z dela, ki je v interesu delavca in je delodajalec ne more odrediti enostransko.

Ne morete priti na delo?

Sklep o začasnem zaprtju vrtcev in šol in Odlok o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v RS vplivata na mnogo delavk in delavce. Tisti, ki se na delo vozite z javnim prevozom, se PISNO obrnite na delodajalca (po SMS ali drugačnem sporočilu) z vprašanjem "kako se bo organiziral moj prevoz na delo glede na Odlok Vlade o prepovedi in omejitvi javnega prevoza? Ali ostanem doma?"

Pomembno je da pošljete PISNO vprašanje delodajalcu. To je dokaz, da ste delodajalcu sporočili, da sami prevoza nimate in da mora zanj v skladu z zakonodajo poskrbeti delodajalec. Pisna komunikacija vas varuje, da delodajalec te situacije ne bi skušal izrabiti v smislu "delavec ni prišel na delo" in vam dati izredno odpoved. Vaše pisno vprašanje kot tudi delodajalčev odgovor SHRANITE!

Delavec lahko po ZDR-ju upraviči svojo odsotnost z dela zaradi nastanka višje sile. Sem sodijo nezmožnost prihoda na delo zaradi zaustavitve javnega prometa, zaprtja meja ali varstva otroka do petega razreda, ko so zaprte šole in vrtci.

V vsakem od teh primerov je zaposleni, če ne najdeta z delodajalcem druge rešitve, ki bi mu omogočila opravljanje delovnih obveznosti, upravičen do nadomestila v višini 50 odstotkov plače oziroma najmanj 70 odstotkov minimalne plače.

Ste v izolaciji na zahtevo delodajalca?

Delodajalec mora zaposlenemu, ki ga preventivno napoti na večdnevno izolacijo na dom, istočasno pa podjetje normalno obratuje, izplačati nadomestilo v višini 100 odstotkov plače.

Za ta čas mu ne sme enostransko odrediti letnega dopusta.

Ste v karanteni?

Če ste v karanteni, ki vam jo je odredil minister za zdravje, ste upravičeni do 80-odstotnega nadomestila plače, ki ga bo v celoti poravnala država.

Zaradi potreb poslovnega procesa delodajalca kljub epidemiji ostajate na delu?

Delodajalec vam mora zagotoviti ustrezno zaščitno opremo (maske, rokavice, razkužila) in poskrbeti za varnost in zdravje pri delu na delovnem mestu.

Če vam delodajalec tega ne zagotavlja, ga na to pisno opozorite in pozovite k takojšnji odpravi kršitev.

Ste kronični bolnik?

Kroničnim bolnikom zdravniki v času epidemije priporočajo samoizolacijo, a ne morejo v bolniški stalež, ker (še) niso bolni.

V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) jim priporočajo, naj pridobijo pisno mnenje osebnega zdravnika o tem, da v primeru okužbe s koronavirusom obstaja možnost poslabšanja njihovega zdravstvenega stanja, s tem seznanijo delodajalca in ga prosijo, naj jim odredi čakanje na delo doma.

Delodajalec mora skladno z zakonom o varnosti in zdravju pri delu ob resni, neposredni in neizogibni nevarnosti z ukrepi in navodili delavcem omogočiti, da ustavijo delo in se napotijo na varno.

Želite na bolniško?

Okuženi ali zboleli za novim koronavirusom imate pravico do bolniške odsotnosti. Prvih 90 dni vam pripada 90-odstotno, nato 100-odstotno nadomestilo plače.

Kakšna je pa višina nadomestila v posameznih primerih?

Če na telefonu ne morete videti celotne tabele, ga zasukajte.

Situacija Plača / Nadomestilo Plačnik
ZDRAVI DELAVEC, ki po dogovoru z delodajalcem ostane doma (IZOLACIJA) 100% plača Delodajalec
ZDRAVI DELAVEC, ki mu delodajalec iz poslovnih razlogov odredi ČAKANJE NA DOMU nadomestilo v višini 80% plače v zadnjih treh mesecih 60% delodajalec, 40% država
ZDRAVI DELAVEC, ki mu delodajalec zaradi izjemnih okoliščin odredi DELO NA DOMU ALI DRUGO DELO 100% plača Delodajalec
ZDRAVI DELAVEC V KARANTENI z odločbo ministra za zdravje in DELA NA DOMU 100% plača Delodajalec
ZDRAVI DELAVEC V KARANTENI z odločbo ministra za zdravje, ki NE MORE DELATI NA DOMU Nadomestilo v višini 80% plače V celoti država
BOLAN ALI POTRJENO OKUŽENI DELAVEC 90% bolniško nadomestilo prvih 90 dni, nato 100% Od prvega dne v breme ZZZS

Opomba: Poševni del je po interventnem zakonu.

Priporočamo vam,

da si podrobneje preberete dokument inšpektorata za delo Uveljavljanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARSCoV-2, ki podrobneje podaja ključne informacije in odgovore na pogosta vprašanja glede uveljavljanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARS-CoV-2.