Nemčija - 7.4.2020

Prvi primer okuženega pacienta z virusom covid-19 je bil potrjen 27. januarja  v zvezni državi Bavarski, in sicer v bližini mesta München. Nadaljni izvori okužb so postale tovarne s tisočimi delavci, kjer je bilo tveganje za okužbo veliko.

S 7. aprilom je imela Nemčija 105.000 potrjenih primerov okužbe z virusom. Možnosti tveganja smrti ostaja 1,5%. Nemški minister za zdravje se je že na začetku pandemije odločil za testiranje velikega števila ljudi, in sicer kar 300.000 ljudi na teden v državi z 82 milijoni prebivalcev. Ob enem pa je svoje nasprotovanje izrazil nemški center za kontrolo bolezni Robert Koch Institute, ki je omejil testiranje asimptomatskih posameznikov.

Prav tako je dober teden za tem, ko so to storile tudi druge članice EU (Španija, Francija, Avstrija), vlada sprejela ukrep za zaprtje javnih ustanov z namenom zajezitve širjenja bolezni. Nemška kanclerka Angela Merkel je 18. marca prvič predlagala socialno distanco in pobudo ostani doma.

Ukrepe so ljudje po večini sprejemali. Seveda so se tako kot drugod tudi v Nemčiji na začetku dogajale kršitve. Po zadnjih podatkih, kot so potrdili tudi s strani policije, so državljani v času velikonočnih praznikov, kljub lepemu vremenu, večinoma upoštevali priporočila.

Najemnina in stroški najemnin

Zvezna vlada je sprejela zakonske ukrepe na področju civilnega prava in plačilne nesposobnosti posameznikov. Na podlagi tega je izdala odlok o prepovedi deložacije najemnikov iz stanovanj zaradi izpada dohodkov v času pandemije, ter odlog plačila vseh nujnih stroškov, v katere spadajo stroški porabe vode in elektrike. 

Nadomestila plač

Nemška vlada je ustanovila fond za ekonomsko stabilizacijo gospodarstva, ki je v prvi vrsti namenjen velikim podjetjem. Vsi socialni prispevki za delavce bodo plačani s strani Zvezne agencije za delo, s čimer upajo, da bodo vplivali na skrajšanje delovnika. S tem želijo izravnati upad dela v času epidemije in posledično ohraniti čim več delovnih mest.

Zaposleni so v tem času upravičeni do normalnega prejemanja plače v primeru odsotnosti zaradi bolezni. Zaposlenim, katerim je odrejena samoizolacija zaradi suma možnosti prenašanja virusa, bo tudi pripadalo nadomestilo v obliki normalne plače v času bolniške odsotnosti. To bo kril delodajalec, ki pa bo dobil kompenzacijo povrnjeno v celoti s strani države.

V primeru zaprtja podjetja so zaposleni prav tako upravičeni do izplačila celotne plače. Določeni poklici, ki pa so v tem času veliko bolj obremenjeni, bodo prejeli denarno nagrado. Med njimi so tudi skrbstveni delavci, ki bodo prejeli 1500 evrov dodatka.

Prekerci

Samostojnim podjetnikom so namenili nepovratna sredstva v skupni viši 50 milijard evrov. Podjetja, ki štejejo do pet zaposlenih delavcev, bodo za obdobje treh mesecev, z začetkom v aprilu, prejela nepovratna sredstva v višini 9.000 evrov. Podjetjem z desetimi zaposlenimi pa pripada nadomestilo do 15.000 evrov.

Novi ukrepi za blaženje posledic izpada dohodka študentom in podiplomskim študentom bodo vsebovali, še posebej za podiplomske študente, možnost podaljšanja obdobja študija. Ta se bo podaljšal za toliko, kolikor bo trajala pandemija in zaprtje univerz.

Študenti še vedno lahko opravljajo študentska dela, prav tako pa prejemnikom državne štipendije le te ne bodo ukinjene. Kljub temu študenti niso upravičeni do denarnega nadomestila, saj se predvideva, da bodo z delom zaslužili dovolj. Seveda pa so nemške državne štipendije bistveno višje od slovenskih.  

V sprejetih ukrepih vlada tudi omogoča prejemanje osnovnega prihodka za vse samozaposlene in starejše. Sprejet ukrep bo veljal vse do 30. junija 2020 ali bo po potrebi podaljšan vse do 31. decembra 2020.

Zdravstveni sistem

V Nemčiji zdravstveni sistem trenutno dobro obvladuje stanje, čeprav se delavci na oddelkih za respiratorno zdravljenje in intenzivni negi soočajo s preobremenjenostjo. Prav tako obstaja možnost, da bodo zaloge zaščitne opreme pošle.

Bolnišnic je trenutno dovolj, osebja pa kronično primanjkuje. Trenutno so v pomoč zdravstvenim enotam že vključeni študentje medicine.

Nemško združenje bolnišnic poroča, da ima na voljo 40.000 postelj, kar pomeni 49 postelj na 100.000 prebivalcev. Na drugi strani pa Register za intenzivno nego trdi, da je na voljo le 24.000 postelj.